אודיטוריום ע"ש סמולרש | כ"ג אדר תשפ"ג 16.03.2023 | פתיחת שערים 19:00 | שעת התחלה 20:00
שניות
דקות
שעות
ימים
אלפיים לגיליון כפר חב"ד השופר של הרבי

אוניברסיטת תל אביב אודיטוריום סמולרש

צור קשר

שלחו